Sunday, April 11, 2010

Website Embassy in Vietnam

Website Embassy in Vietnam

Embassy Ý in Vietnam
http://www.embitalyvietnam.org/
Embassy Ý in Vietnam

Embassy Đức Hà nội
http://www.germanembhanoi.org.vn/
Embassy Đức Hà nội

Embassy Argentina in Vietnam
http://www.embargenting.org.vn/
Embassy Argentina in Vietnam

Embassy Australia in Vietnam
http://www.ausinvn.com/
Website of Embassy Úc in Vietnam

Embassy Hà Lan in Vietnam
http://www.netherlands-embassy.org.vn/
Embassy Hà Lan in Vietnam

Embassy Mỹ in Vietnam
http://usembassy.state.gov/posts/vnn/wwwhhomevn.html
Embassy Mỹ in Vietnam

Embassy Pháp in Vietnam
http://www.ambafrance-vn.org/
Đây là trang thông tin of Embassy Pháp in Viêt Nam

Embassy vương quốc Đan Mạch
http://www.dk-vn.dk/
Embassy Hoàng Gia Đan Mạch

Embassy vương quốc Anh in Vietnam
http://www.uk-vietnam.org/
Embassy vương quốc Anh in Vietnam

Embassy Vietnam in Hoa Kỳ
http://www.vietnamembassy-usa.org/
Embassy Vietnam in Hoa Kỳ

Phòng thương mại Liên minh Châu Âu in Vietnam
http://www.eurochamvn.org/
Phòng thương mại Liên minh Châu Âu in Vietnam

Tổng lãnh sự quán Vietnam in San Francisco
http://www.vietnamconsubate-sf.org/
Tổng lãnh sự quán Vietnam in San Francisco

Embassy Hàn Quốc
http://www.hanquoc-emb.net/

Embassy Nhật Bản
http://www.jicavietnam.org.vn/

Embassy Thụy Điển
http://www.hanoi.embassy.ud.se/

Text Widget

Text Widget